OGIBiz Website

Eshop Before Menu
2748522
Menu
76749
Banner
77921
Main Description
77787

Στο Ιδ. Φροντιστήριο Άντρη Χαραλάμπους προσφέρονται ομαδικά και ατομικά μαθήματα. Δωρεάν σημειώσεις και πλούσιο διδακτικό υλικό. Εγγυημένα αποτελέσματα. Συχνά επαναληπτικά διαγωνίσματα. Δωρεάν επιπλέον μαθήματα.

 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Vertical Image Area
77788
Main Description
79376

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις πραγματοποιούνται τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου.

Σκοπός των Παγκυπρίων Εξετάσεων είναι:

α) Η χορήγηση απολυτηρίου στους μαθητές της τελευταίας τάξης λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, εξαιρουμένων των μαθητών της τελευταίας τάξης των Εσπερινών Γυμνασίων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, οι οποίοι παρακάθηνται για σκοπούς απόλυσης σε εξετάσεις σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Κανονισμούς.

β) Η χορήγηση απολυτηρίου στους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου ή παρόμοιου τύπου προς δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, νοουμένου ότι τα πιο πάνω σχολεία επιθυμούν να ενταχθούν οι μαθητές τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς χορήγησης απολυτηρίου.

γ) Η κατανομή των θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, που ενδεχομένως θα προσφέρει η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

δ) Η χορήγηση του «πιστοποιητικού πρόσβασης» και του «γενικού βαθμού κατάταξης» στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους.  Σημειώνεται ότι το «πιστοποιητικό πρόσβασης» και ο «γενικός βαθμός κατάταξης» ισχύουν μόνο για τη χρονιά που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα πιο πάνω.

ε) Η υποβολή από την Υπηρεσία Εξετάσεων προς το Ίδρυμα Κρατικών Yποτροφιών της Ελλάδας καταλόγου προτεινόμενων υποτρόφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΙΚΥ Ελλάδας (Σε περίπτωση που προσφερθούν).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και οι οποίοι είναι:

α) Μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων Μέσης          Εκπαίδευσης, ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, που λειτουργεί με βάση τους περί Αγγλικής Σχολής (Διοίκησης και Έλεγχος) Νόμους και των εκάστοτε τροποποιήσεών τους, ή των ιδιωτικών σχολείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους του 1971 έως 2012 και των εκάστοτε τροποποιήσεών τους.

β) Μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι σχολείου ανώτερης δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, λυκειακού επιπέδου, που λειτουργεί νόμιμα σε ξένη χώρα, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν πιστοποιητικό της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας αυτής, που να βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο  απολυτήριο που κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος, του δίνει το δικαίωμα εισαγωγής στα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας αυτής, και

γ) Κοινοτικοί υπήκοοι και υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι  απόφοιτοι σχολείου που περιγράφεται στην α παράγραφο.

Οδηγός Εξετάσεων

Ο Οδηγός Εξετάσεων είναι το έντυπο που εκδίδει κάθε χρόνο η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα θέματα που αφορούν τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Ο Οδηγός Εξετάσεων πωλείται από την αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και από τα βιβλιοπωλεία. Ο Οδηγός Εξετάσεων, με βάση τη νομοθεσία των Παγκυπρίων Εξετάσεων, πρέπει να εκδίδεται μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου κάθε σχολικού έτους.

Ο Οδηγός Εξετάσεων αποτελείται από 3 τόμους:

- Ο Α΄ Τόμος περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

- Ο Β΄ Τόμος περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων του προηγούμενου χρόνου, που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών.

- Ο Γ΄ Τόμος περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων του προηγούμενου χρόνου που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Τεχνικών Σχολών (Τεχνολογίες και Σχέδια Ειδικότητας Θεωρητικής και Πρακτικής κατεύθυνσης).

Οι τρεις τόμοι προσφέρονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Θέματα και λύσεις προηγούμενων χρόνων βρίσκονται στο σύνδεσμο Θέματα Εξετάσεων.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων Εξετάσεων δίνονται στα σχολεία, χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία, έγκαιρα για την έκδοση απολυτηρίων στους υποψηφίους, ενώ τα αποτελέσματα για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ανακοινώνονται περί τα τέλη Ιουνίου.

Τονίζεται ότι οι αναγνώστες της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων πρέπει απαραιτήτως να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα "Ενημέρωση" της Υπηρεσίας, ώστε να λαμβάνουν την πιο πρόσφατη πληροφόρηση που αφορά τα θέματα που επιμελείται η Υπηρεσία Εξετάσεων.

Περισσοτερες πληροφοριες μπορείτε να βρείτε :

http://www.moec.gov.cy/ypexams/panexams/

Vertical Image Area
77789
Main Description
89692

Footer
76754